Czerwiec, 2017

Interesujące obserwacje żerowania postaci dorosłych chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) na Dolnym Śląsku

12 Cze, 2017

W okresie ostatnich kilkunastu lat możemy zaobserwować znaczący wzrost wiedzy na temat rozmieszczenia, ekologii, biologii i genetyki wybranych saproksylicznych gatunków chrząszczy (np. Ranius i in. 2005, Buse i in. 2007, Thomaes i in. 2008, Audisio i in. 2009, Horák i in. 2011, Drag i in. 2015, Kadej i in. 2015). Niewątpliwie jedną z ważniejszych przyczyn […]

Informacje Więcej