Tniesz drzewo? Uważaj

09 Maj, 2018

 
PACHNICA DĘBOWA była przyczyną kłopotów właściciela terenu w sołectwie Promnice, na którym wycięto niedawno drzewa.
Okazało się, że w przyciętych na początku tego roku wierzbach żyła pachnica dębowa – owad, który jest pod ścisłą ochroną. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w sprawie podejrzenie popełnienia wykroczenia.  Miało ono polegać na dopuszczeniu podczas ogławiania wierzby do wysypania się części próchnowiska z dziupli, gdzie mogły bytować zagrożone wyginięciem owady.
Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) to gatunek dużego chrząszcza. Relikt lasów pierwotnych, ściśle związany ze starymi, dziuplastymi drzewami. Silnie preferuje drzewa rosnące w nasłonecznieniu, jak w alejach przydrożnych, ale także starych parkach i sadach, zadrzewieniach śródpolnych i cmentarnych szpalerach drzew i innych skupieniach wolno stojących, starych drzew. Pachnicę można spotkać w lipie, olszy, czy wierzbie głowiastej i innych gatunkach drzew liściastych.
Owady głownie bytują w dziuplach, można je zobaczyć w słoneczne dni, kiedy samce chętnie przesiadują na pniach drzew w pobliżu wylotu dziupli, wydzielając charakterystyczny zapach wabiący samice.
Źródło: czasopismo I wiesz więcej   

Informacje

O autorze

Autor nie podał jeszcze informacji o sobie.