Realizowane projekty i prace dyplomowe

Wojciechowska A. 2016

Owoce jako atraktanty dla owadów saproksylicznych: pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz ciołka matowego (Dorcus parallelipipedus).

Praca dyplomowa inżynierska na kierunku – Ogrodnictwo.

Praca wykonana pod kierunkiem
Prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Entomologii Stosowanej

Martwe drewno jest niezastąpionym dla wielu organizmów środowiskiem życia, ale z wielu przyczyn zaczyna go brakować w przyrodzie. Gatunkiem saproksylicznymi jest między innymi ciołek matowy, zamieszkujący leżące i stojące martwe drzewa oraz pachnica dębowa występująca w dziuplach żywych drzew. Oba gatunki są zagrożone wyginięciem. Aby opracować skuteczne metody ochrony czynnej tych owadów potrzebna jest wiedza na temat przywabiania ich nie tylko za pomocą feromonów.

Jedno z badanych stanowisk. Dziuplasty dąb o pierśnicy powyżej 300 cm.

W pracy zbadano atrakcyjność zapachu fermentujących bananów oraz jabłek na owady zamieszkujące próchnowiska. Do badań użyto pułapek żywołownych rozwieszonych na dziuplastych dębach o pierśnicy powyżej 300 cm. Na każdym drzewie rozwieszono pułapki z jabłkiem, bananem, próchnem oraz połączenie próchna z bananem oraz próchna z jabłkiem.

Wieszanie pułapek żywołownych na dziuplastych dębach o pierśnicy powyżej 300 cm.

Najwięcej, bo aż 39% odłowionych owadów znalazło się w pułapce z bananem. Najmniej atrakcyjne okazało się jabłko oraz połączenie próchna z bananem. Doświadczenie zostało zakłócone ulewnymi deszczami oraz niższą temperaturą od spodziewanej, mimo to odłowiono wiele owadów nekrofagicznych oraz drapieżników przywabionych łatwym łupem. Z badań wynika, że banan może być używany jako atraktant dla owadów nie tylko saproksylicznych.

Metodyka badań. Pułapka żywołowna, wygląd od środka.

Jeżeli zainteresował Państwa powyższy temat badań prowadzonych przez Panią Aleksandrę Wojciechowską w Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej zapraszamy do zapoznania się z całą pracą inżynierską. Załączamy ją poniżej.

praca inzynierska A. Wojciechowska